Dagelijks Onderhoud

Voor de continuïteit van uw gebouw is vakkundig onderhoud van groot belang. Het moet te allen tijde een rustige omgeving zijn, waar mensen zich welkom voelen. En het moet schoon, heel en veilig zijn. Bij Boerboom houden we rekening met uw omgeving. We weten dat uw instellingsgebouw speciale aandacht nodig heeft, net zoals dat geldt voor uw clienten. Natuurlijk letten we er extra op dat we de (geluids)overlast tot een minimum beperken. En we weten hoe we om moeten gaan met de bewoners en gebruikers van het pand.        Intussen zorgen we voor vakwerk. Voor een gezond gebouw, van binnen en van buiten.